...pro povzbuzení, potěšení, pousmání

Mít pro co žít

14. 1. 2011 23:05
Rubrika: K zamyšlení...

V životě se dostáváme do různých situací. Tušíme, že existuje něco jako smysluplnost života a že je důležité smysl svého života objevit. Podvědomě chápeme, že na správném zodpovězení této otázky záleží, jak se náš život bude odvíjet, zda bude šťastný a radostný, nebo naopak nešťastný až zoufalý. Život dostáváme jako jedinečnou možnost a z velké části záleží na nás, co z něj vytvoříme.


...tolik z přebalu knihy Jara Křivohlavého "Mít pro co žít" (Karmelitánské nakladatelství, 2010), kterou jsem dostala na Vánoce. A nyní poznámky a citáty, (kterými kniha jen hýří a) které mě zaujaly:

"Život není jen tak něco. Život je vždy příležitostí k něčemu." Christian F. Hebbel

"Život dostáváme jako možnost a záleží na nás, co z toho, co nám bylo dáno, vytvoříme." Viktor E. Frankl

"Jak šťastný by mohl člověk být, kdyby nemusel myslet na to, aby byl šťastný." Aldous Huxley

"Tak jako slast není s to dát člověku a jeho životu smysl, tak ani nedostatek slasti není s to učinit život nesmyslným." Viktor E. Frankl

"Dveře ke štěstí se otevírají směrem ven." Sören Kierkegaard - Vyjít ven, ze sebe a z dominantního zájmu jen o to, aby mně bylo dobře.

"Co si člověk opravdu přeje, to není ani tak být šťastný, jako mít důvod k tomu být šťastný." Viktor E. Frankl

"Člověk by měl toužit být si svého štěstí hoden." Immanuel Kant

"Štěstí není ani tak, když někdo říká: daří se mi dobře, jako spíše to, když může říci: jsem zde k něčemu, co stojí za to." Elisabeth Lukasová

"Smysluplné je to, když se něco dělá pro hodnotu toho, oč jde, nebo pro člověka, pro něhož se to dělá. Není to smysluplné v případě, že se to dělá jen a jen pro vlastní úspěch. Když se tak moc nestaráme o to, zda to, co děláme, bude úspěšné, přináší to zdravou uvolněnost, kterou se dá rozpustit mnohý stres. To pak člověku dodá sílu, aby se mohl cele soustředit na cíl. Život se pak dá efektivněji budovat. Je plnější. Člověk se tím sice nevyhne práci, ale zato se vyhne nepotřebnému stresu." Alfried Längle - K úspěchu je možno se stavět jako k zážitku hluboké radosti a opravdového štěstí. Tam i zde to, co nám dělá radost, je vedlejším produktem. Když na to jdeme oklikou a bereme radost, štěstí a úspěch jako "dar", který je nám přidán, zkvalitňuje to náš život.

"Úspěch sám o sobě není nic, není-li s někým sdílen." Elisabeth Lukasová

"Svoboda není něco, co člověk má. Svobodným člověk je." Viktor E. Frankl

"Pro co se svobodně rozhodnu a učiním, to zachráním před pomíjejícností." Viktor E. Frankl

"Do posledního dechu nikdo nikomu nemůže vzít svobodu postavit se tak či onak k osudu." Viktor E. Frankl

"Míra mé odpovědnosti ukazuje, jak moc si určité hodnoty vážím." Alfried Längle

"Být člověkem znamená být si vědom své odpovědnosti." Viktor E. Frankl

"Každý čin je naším pomníkem." Viktor E. Frankl

"Ptá se žák rabbiho: Jak se může člověk dozvědět, že mu v nebi byl určitý hřích odpuštěn? Rabbi: Podle toho, že to, co udělal, podruhé neudělá." chasidská moudrost

"Žij tak, jako kdybys svůj život žil již podruhé - a byl si přitom vědom toho, co jsi poprvé udělal tak nesprávně, jak to častokrát děláš." Viktor E. Frankl

"Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román." Alfried Längle

"Člověk je tvor říkající "ne" svému biologickému určení." Max Scheller

"Člověk je člověkem v té míře, v níž je schopen sebetranscendence (překračování svých vlastních sobeckých, egocentrických snah a cílů)." Elisabeth Lukasová

"Tím podstatným v životě člověka není uznání od druhých lidí, kterého se nám může dostat, i když to je příjemným přídavkem. Tím podstatným je vědomí, že jsem tu k něčemu, případně pro někoho - někým." Elisabeth Lukasová

"Být člověkem znamená směřovat mimo sebe, odkazovat se na něco, co je něco jiného nežli "já sám". Na něco, co je smysluplné, nebo to, co má charakter vzájemného mezilidského vztahu. V té míře, jak se takto člověk přesahuje, se seberealizuje. Změnit může člověk jen sebe sama (druhého těžko), avšak sebe může změnit vždycky." Viktor E. Frankl

"Smysl je jiný termín pro naši životní orientaci. Pomáhá nám v tom, abychom se neutopili v močálu sobectví, lenosti a planých řečí. Tak je smysl mostem k tvorbě bytí v moři chaosu." Franz Sedlak

"Nejde jen o to žít, jde o to žít dobře." Paul Ricoeur

"Ne se ptát, ale odpovídat na dotazování života: jaký smysl svému životu dáš? Neodpovídat slovy, ale svým chováním, činem - tím, co a jak děláme." Viktor E. Frankl

"Jen dobrý člověk může být dobrým lékařem." Viktor E. Frankl

"Možnosti dávající příležitost smysluplně naplnit život jsou jedinečné v tom smyslu, že existují jen jednou jedinkrát. Osobnosti, které mohou realizovat tyto možnosti, jsou též jedinečné, a to v tom smyslu, že každý z nás je nenapodobitelným originálem." Alfried Längle

"Jde o to snažit se. O co? Snažit se jen se cíle dotknout nebo se k cíli alespoň o kousek přiblížit." Viktor E. Frankl

"Zamilování je možno přenést z jednoho člověka na druhého. Lásku ne. Láska trvá "až za hrob". V tomto smyslu je láska silnější než smrt." Viktor E. Frankl

"Láska je zaměřena na esenci (podstatu člověka), ne na jeho existenci (vnější charakteristiky)." Viktor E. Frankl

"Je to kvalita osobnosti, co v životě lásky hraje prvořadou roli." Viktor E. Frankl

"Láska vidí člověka takovým, jak ho vidí Stvořitel. ba i takovým, jakým by ho jeho Stvořitel rád viděl."

"Lidský život nemůže žít jen každodenními problémy. Ve své základní lidské identitě je obrácen k něčemu, co "každý den" překračuje a přesahuje. K něčemu, co trvá a zároveň dává životu jeho lidskou důstojnost a totožnost." Jan M. Lochman

Jeden z přístupů k chápání smysluplnosti celého života vychází z drobných, malých smysluplných činů a dívá se na ně jako na obrázky klasického filmového pásu. Vede naši obrazotvornost k představě celého celovečerního filmu našeho života. Přitom se ptá, zda to byl jen náhodný a chaotický sled obrázků, nebo to bylo něco více. Je až spodivem, že smysluplnost života určitého člověka chápeme obvykle, až je tento život ukončen.

"Život má bezpodmínečně vždy a všude smysl - a ten neztrácí za žádných okolností." Viktor E. Frankl (ten, který přežil čtyři koncentrační tábory)

"Kdo nemá proč žít, nenachází ani moudrý způsob pro to, jak žít." Viktor E. Frankl

"Žít smysluplně znamená, že jsem se zaměřil na něco hodnotného. To zůstává pro mne smysluplným, i když jsem třeba toho cíle nedosáhl nebo když jsem svou práci nedokončil. Neexistuje člověk, pro něhož by život neměl přichystaný smysluplný úkol. Neexistuje situace, v níž by nám život přestal nabízet smysluplné možnosti." Viktor E. Frankl

"Kdo nepřijme v životě to, čeho se lidé bojí, ten projde životem jen po jeho okraji. Až jednou padne konečné slovo, nebude považován ani za živého ani za mrtvého. Nikdy se mu nedostane zplnomocnění, zaslíbeného člověku." Rainer M. Rilke

"Smysluplnost života je možno vidět i v tom, že člověk vnitřně překonává neštěstí, do něhož  se dostal, a že zvládáním těžké situace vnitřně roste, dozrává, a to i tam, kde je mu odepřeno mnohé, čeho druzí mohou užívat v plnosti." Viktor E. Frankl

"Tváří v tvář utrpení máme dvě možnosti: buď s ním statečně bojovat, nebo ho statečně snášet." Johann W. von Goethe

"Když bylo moře klidné, nepoznali jste, kdo je kdo. Když však přišla bouře, ba krutá bouře, pak se ukázalo, kdo je kdo." Wiliam Shakespeare

"Schopnost snést utrpení není člověku vrozena. Člověk si ji musí vytvořit. Získávat a získat. Jde o vnitřní zvládání těžkých situací úpravou postojů. Člověk tím dělá něco se sebou. Vytváří tím svou osobnost. Rozhoduje o tom, kým bude." Viktor E. Frankl

Přijde-li utrpení, v jakékoli podobě, je dobré nezavírat před ním oči ani neupadat v paniku. Přijmout je jako výzvu. Obrazně jako výzvu k boji - výzvu na souboj. Ten, kdo takovouto výzvu přijme, bere na sebe určité riziko a s tím i odpovědnost. Tak je tomu i s utrpením. Přijmeme-li výzvu, bereme do vlastních rukou i odpovědnost za vedení boje.

"V opravdovém utrpení je člověku často dána poslední a největší příležitost k nalezení smyslu života." Viktor E. Frankl

"Člověk je schopen i v nejtěžších životních situacích přeměnit utrpení v úctyhodný výkon." Elisabeth Lukasová

"Nadějným a odvážným postojem k utrpení člověk roste a zraje jako člověk." Viktor E. Frankl

"Povědomí časového omezení horizontu života vede člověka k odpovědnosti za darovaný čas života." Elisabeth Lukasová

"Smrt děsí člověka tam, kde ho trápí svědomí - povědomí o tom, že nevyužil možnosti žít smysluplně, že nenaplnil svůj život smysluplnou činností." Viktor E. Frankl

"Život je smysluplný vzdor tomu, že je pomíjivý. Každý okamžik života je neopakovatelný. Je však zároveň i nenávratný. Odchází a nikdy se již nevrátí. Jak by bylo, kdyby nebylo smrti? Na vše by bylo dosti času. Povědomí konečnosti vede k hledání nejvhodnější náplně života. Smrt nečiní život nesmyslným. Právě naopak. Vede nás k hledání smysluplnosti života. Tomu, co člověk dělá, je možno rozumět jen tehdy, vezmeme-li v úvahu povědomí o časové omezenosti a jedinečnosti života." Elisabeth Lukasová

"Psát knížku není tak mnoho. Žít život je víc. Více by bylo napsat knížku, podle níž by se člověk mohl řídit ve svém životě. A ještě více by bylo žít tak, aby se o tom dala napsat hodnotná kniha." Viktor E. Frankl

Zobrazeno 1789×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio